ztkzory

Informacja dla Lokatorów

Informujemy, iż z dniem 22 grudnia 2022 r. Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. wprowadziły nowe regulaminy, tj.:

1. Regulamin rozliczania poboru wody i odprowadzania ścieków w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Sokolej, Orlej, Jastrzębiej oraz Alei Armii Krajowej.
2. Regulamin rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Sokolej, Orlej, Jastrzębiej oraz Alei Armii Krajowej.

Z treścią Regulaminów można zapoznać się na stronie internetowej ZTK sp. z o.o. pod adresem https://ztkzory.pl/ w zakładce „Dokumenty”. Regulaminy obowiązują od dnia podpisania.

Informacja dla lokatorów

Informujemy, iż z dniem 13.12.2021r. Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o. o., wprowadziła nowe regulaminy: regulamin porządku domowego oraz regulaminu wykonania robót remontowo-wykończeniowych w lokalach powstałych w ramach programu „Z przyszłością w Żorach”. Regulaminy dostępne w zakładce: DOKUMENTY

Skip to content