ztkzory

Informacja dla lokatorów

Informujemy, iż zgodnie z dokumentem „Taryfa za zbiorowe zapatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie miasta Żory” od 01.08.2023 r. zmieniona zostanie cena jednostkowa za dostarczoną wodę i wynosić będzie 6,35 zł brutto/m3 (było 6,31 zł/m3). Cena za odprowadzanie ścieków nie ulega zmianie i wynosić będzie 10,01 zł brutto/m3.

Wolne miejsca parkingowe

Wychodząc naprzeciw problemom związanym z parkowaniem pojazdów na osiedlu Pawlikowskiego w Żorach niniejszym informujemy, iż istnieje możliwość wynajęcia miejsca parkingowego w garażu podziemnym w budynkach należących do ZTK Sp. z o.o. przy ul. Jastrzębiej w Żorach.
Szczegółowe informacje na temat warunków najmu można uzyskać bezpośrednio w siedzibie spółki lub pod tel. 32 435 69 20 wew. 25

Informacja dla Lokatorów

Informujemy, iż z dniem 22 grudnia 2022 r. Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. wprowadziły nowe regulaminy, tj.:

1. Regulamin rozliczania poboru wody i odprowadzania ścieków w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Sokolej, Orlej, Jastrzębiej oraz Alei Armii Krajowej.
2. Regulamin rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Sokolej, Orlej, Jastrzębiej oraz Alei Armii Krajowej.

Z treścią Regulaminów można zapoznać się na stronie internetowej ZTK sp. z o.o. pod adresem https://ztkzory.pl/ w zakładce „Dokumenty”. Regulaminy obowiązują od dnia podpisania.

Skip to content